Vaiko gerovės komisija

VGK tvarkos aprašas

Mokykloje veikia vaiko gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Daiva Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorė - Irena Baranauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Nariai – Danutė Matulevičienė, direktorė,  Žaneta Stravinskaitė-Burbulevičienė, logopedė, Asta Panebažienė, specialioji pedagogė, Daiva Česnulevičienė, psichologė, Rita Busilienė, soc.pedagogė, Zita Lažaunykienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja.