Ugdymo planas

Vykdomos švietimo programos:

  • Ikimokyklinio ugdymo programa;
  • Priešmokyklinio ugdymo  programa;
  • Pradinio ugdymo  programa.
  • Išduodami mokymosi pasiekimų įteisinantys dokumentai -  pradinio išsilavinimo pažymėjimas, Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, Pažyma.

Ugdymo planas 2018-2019 mokslo metams (doc)

 


2016-2019 m.m. ikimokyklinio ugdymo programa

Pamokų tvarkaraštis  1,2,4 klasės

Pamokų tvarkaraštis 3 klasės

 

Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas

Pailgintos dienos grupių darbo grafikas

Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2018-2019 m.m

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas