Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa „Kregždutės vaikai“

Lapkričio-gruodžio mėn. mokykloje vykdoma Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa „Kregždutės vaikai“. Joje dalyvaus 135 mokiniai.

Programos tikslas – sumažinti  neigiamą socialinės aplinkos įtaką mokiniams, formuojant socialiai

pageidaujamas elgesio nuostatas, skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą, atitraukti vaikus nuo smurto, patyčių ir nusikalstamos veiklos, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, kuriant saugią ir sveiką ugdymosi ir socializacijos aplinką.

Numatomi veiklos rezultatai:

Vaikai bus atitraukti nuo smurto, patyčių, nusikalstamos veiklos ir kito rizikingo elgesio,

susiformuos jų neigiamas požiūris į šias veiklas. Sumažės neigiama socialinės aplinkos įtaka. Mokiniai įgys naujų žinių, išmoks pažinti, ugdys kūrybiškumą, turės galimybę išreikšti save, pasitikėti savimi, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. Vaikai laiką leis saugioje ir sveikoje aplinkoje, kurioje turės galimybę tinkamai socializuotis.

Projekto koordinatorės ir vykdytojos

Rasa Sventickaitė

Rita Busilienė