Kontaktai

Direktorė

tel. 8318 41330, 862060079
 
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Daiva Burneikienė, el.p. daivabur@gmail.com
tel. 8318 51420, 860339509
 
Direktorės pavaduotoja ūkiui
Sigita Stankevičienė, el.p. sstankevicien0811@gmail.com
tel. 8318 51030, 865495714
 
Vyr.specialistė personalui
Rasa Ivanauskienė, el.p. rasasa9@gmail.com
tel. 861207641
 
Sekretorė
Asta Launikonienė, el.p. kregzdute.darzmok@lazdijai.lt
tel. 8318 51030, 867330951
 
Bibliotekininkė
Akvilė Margelienė, el.p. akvile.margeliene@lazdijai.lt 
tel. 862180079
 
Informacinių technologijų specialistas
Nerijus Sereičikas, el.p. nerijus.sereicikas@gmail.com
tel. 864556865
 
Sandėlininkė
Aldona Tarnavičienė, el.p. aldona.tarnaviciene@gmail.com
tel. 867222565
 
2017/2018 m.m.
 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai
1 gr.
Živilė Nikiforovienė, el.p. zivile.nikiforoviene@lazdijukregzdute.lt
tel. 867524414
Vilma Valutkevičienė, el.p. munvil@zebra.lt
tel. 868663018
2 gr.
Genutė Stankevičienė, el.p. genute.stankeviciene@lazdijukregzdute.lt
tel. 862266516
Vilma Valutkevičienė, el.p. munvil@zebra.lt
tel. 868663018
3 gr.
Laima Češkevičienė, el.p. laima.ceskeviciene@lazdijukregzdute.lt
tel.860691768
Roma Gudžiauskienė, el.p. roma.gudziauskiene@lazdijukregzdute.lt
tel. 868019791
4 gr.
Dovilė Kazakevičienė, e.p. dovile.pavasaryte@lazdijukregzdute.lt
tel. 867386079
Irena Baranauskienė, el.p. irena.baranauskiene@lazdijukregzdute.lt
tel. 867814222
5 gr.
Jurgita Juzėnienė, el.p. jurgita.juzeniene@lazdijukregzdute.lt
tel. 867330938
Rugilė Maknickaitė, el.p. rugile.maknickaite@lazdijukregzdute.lt
tel. 869524206
6 gr.
Roma Gudžiauskienė, el.p. roma.gudziauskiene@lazdijukregzdute.lt
tel. 868019791
Ligita Čerkelienė, el.p. ligita.cerkeliene@lazdijukregzdute.lt
tel. 867651409
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai
 
10,5 val. priešmokyklinio ugdymo grupė
Daiva Sukackienė, el.p. daiva.sukackiene@lazdijukregzdute.lt
tel. 861529772
Rugilė Maknickaitė, el.p. rugile.maknickaite@lazdijukregzdute.lt
tel. 869524206
 
4 val. priešmokyklinio ugdymo grupė
Irena Baranauskienė, el.p. irena.baranauskiene@lazdijukregzdute.lt
tel. 867814222
 
Pradinio ugdymo mokytojai
1a kl. Zita Lažaunykienė, el.p. zita.lazaunykiene@lazdijukregzdute.lt
tel. 867222919
1b kl. Virginija Nikitina, el.p. virginija.nikitina@lazdijukregzdute.lt
tel. 861466648
2 kl.  Rasa Sventickaitė el.p. rasa.sventickaite@lazdijukregzdute.lt
tel. 867222577
3a kl. Rita Balytienė, el.p. rita.balytiene@gmail.com 
tel. 868757020
3b kl.Angelė Kavaliauskienė, el.p. angele.kavaliauskiene@lazdijukregzdute.lt
tel. 861864098
4 kl. Janina Skripkaitė, el.p. janina.skripkaite@lazdijukregzdute.lt
tel. 868657966
 
Anglų k.mokytoja
Vilma Trečiokienė
tel. 861470132
 
Tikybos mokytoja
Ona Stankevičienė, el.p. staniutes@gmail.com
tel. 862658107
 
Neformaliojo ugdymo pedagogai
Šokių būrelis – Saiva Bendaravičiūtė
Dainavimo būrelis - Vaida Naujalienė
tel. 862361364
 
Pilgintos dienos grupės auklėtojos
 
1 gr. Jolanta Jaruševičienė, el.p. jolantexj.@gmail.com
tel. 861654681
2 gr. Vilma Apanavičienė, el.p. vilma0129@gmail.com
tel. 868679776
3 gr. Ženeta Stankevičienė, el.p. zenetastankeviciene@gmail.com
tel. 861288439
 
Mokytojo padėjėjos
 
Vaida Kardokienė, el.p. v.kardokiene@gmail.com
tel. 860394001
Rita Misiukevičienė
tel. 868720422
Evelina Dobilaitė
tel.862235926
Laima Balčiuvienė
tel.862934178
Rita Busilienė, el.p. burita24@gmail.com
tel. 865505011
 
Spec.pedagogė
Asta Panebažienė, el.p. assstina@yahoo.com
tel. 867423306
 
Logopedė
Žaneta Stravinskaitė-Burbulevičienė, 
el.p. zstravinskaite@gmail.com
tel. 867537824
 
Psichologė
Daiva Česnulevičienė,el.p. daivic31@gmail.com
tel. 868756773
 
Soc.pedagogė
Judita Dzevyžienė, el.p. judita.ciskeviciute@gmail.com
tel. 869385719

Įstaigos e.p. kregzdute.darzmok@lazdijai.lt, tel. 831851420, 831851030, fax. 831851420