Veikla

 
 

Vizija: moderni, saugi, atvira pozityvių pokyčių kaitai įstaiga.

Misija: sveikatą stiprinanti, saugi ir užtikrinanti lygias galimybes visiems ugdytiniams, kokybišką ugdymą ir palankias galimybes ugdytinių saviraiškai teikianti Mokykla-darželis.